☉ JuliusEvola.cz

Historický kontext mystéria Grálu

Následující text je překladem 4. kapitoly z Evolovy knihy Mystérium Grálu, jež byla poprvé publikována v roce 1937.

***

Když vezmeme legendy tvořící cyklus Grálu, zjistíme, že se v nich opakuje několik základních témat, která jsou vyjádřena symbolikou rytířských postav a činů. Tím, čím se zabýváme, jsou v podstatě duchovní témata týkající se tajemného středu hledání a duchovní zkouška, zdědění nebo obnovení království, někdy jde o uzdravení nebo o pomstu. Percival, Gawain, Galahad, Ogier, Lancelot a Peredur jsou v podstatě různá jména označující jedinou figuru. Stejně tak král Artuš, Josef z Arimatie, Kněz Jan nebo Král Rybář jsou odpovídajícími označeními pro jinou figuru. Ekvivalentní jsou i zpodobnění různých hradů, ostrovů, království, nedosažitelných krajů a dobrodružství, které jsou popsány v různých legendách, přičemž se sice mnohdy liší svou zvláštní atmosférou, v jádru jsou ale hodně podobné.

Již jsme řekli, že to všechno má, nebo může mít, charakter „mystéria“ v iniciačním slova smyslu. Ale v konkrétní podobě, v jaké jsou vyjádřeny legendy cyklu Grálu, musíme pochopit bod, v němž se prolíná časové a nadčasové a kde se hromadí symboly tohoto mystéria ve zmateném a stále živém pocitu duchovní a světské krize celé epochy, tedy středověkého ekumenicko-říšského věku.

Cyklus Grálu pochází z této velmi specifické situace. Evokace primordiálních a nadčasových motivů se s historickou tradicí protíná v tomto rovnovážném bodě, v němž zkrystalizovaly a sjednotily se do společného motivu. Proto musíme začít od myšlenky fundamentální vnitřní jednoty různých textů, postav, symbolů a dobrodružství, objevit skryté významy textu, integrovat je a pokračovat v dalším hledání, dokud nedojdeme výkladu některých základních témat. Pochopení jejich skrytého univerzálního významu společného mnoha tradicím a pochopení metafyziky historie jsem již popsal v jiném díle.[1] Zde se omezím na popsání nejdůležitějších bodů, které jsou důležité pro správné pochopení historického i nadčasového pochopení mystéria Grálu.

Poznámky

  1. ^ Revolt against the Modern World