☉ JuliusEvola.cz

Štítek „Kalijuga“

K tajemství degenerace

Následující text je překladem Evolova článku, jenž vyšel časopise „Deutsches Volkstum“, Nr. 11, 1938. Do češtiny přeloženo přes anglický překlad dostupný pod názvem „On the Secret of Degeneration“.

***

Kdokoliv, kdo dospěl k zavržení racionalistického mýtu „pokroku“ a interpretace historie jako souvislého pozitivního rozvoje lidstva, bude postupně tíhnout k světonázoru, jenž byl obvyklý u všech velkých tradičních kultur a jenž měl ve svém středu vzpomínku na proces degenerace, pomalého zamlžování, či kolaps předcházejícího vyššího světa. Když pronikáme hlouběji do této nové (i staré) interpretace, střetáváme se s různými problémy, mezi nimiž je nejpřednější otázka tajemství degenerace.

Pokračovat na článek... Publikováno: 23. 6. 2013 | Články

Kritika amerikanismu

Následující text je překladem z webu JuliusEvola.com.

***

Americká „civilizace“

Nedávno zesnulý John Dewey byl v americkém tisku líčen jako nejreprezentativnější postava americké civilizace. To je zcela v pořádku. Jeho teorie jsou zcela reprezentativní v pohledu na člověka a život, který je předpokladem amerikanismu a jeho „demokracie“.

Podstatou daných teorií je toto: v rámci technologických prostředků, které mu jsou k dispozici, se každý může stát tím, čím chce. Stejně tak, osoba není tím, čím je skutečně ve své přirozenosti a mezi lidmi nejsou žádné skutečné rozdíly – jen rozdíly v kvalifikaci. Podle této teorie se může každý stát čímkoli, pokud se dokáže naučit to, co potřebuje.

To je samozřejmě případ „self-made mana“. Ve společnosti, která ztratila smysl pro tradice, pojem osobního růstu rozšířený do všech aspektů lidské existence posiluje rovnostářskou doktrínu čisté demokracie. Je-li přijat základ těchto myšlenek, musí být opuštěna jakákoli přirozená rozdílnost. Každý člověk může předpokládat, že má potenciál kohokoli jiného a proto pojmy „nadřazený“ a „nižší“ ztrácí svůj význam. Každý pojem odstupu a respektu ztrácí smysl. Všechny životní styly jsou otevřené všem. Proti všem organickým koncepcím života stojí Američané s jejich mechanickým pojetím. Ve společnosti, která „začala od nuly“ má všechno charakteristiku „vyrobeného“. V americké tvoří výrazy pouze masky, nikoli tváře. Stejně tak jsou zastánci amerického způsobu života nepřátelští k osobnosti.

„Otevřená mysl“ Američanů, která je jim mnohdy přičítána k dobru, je vlastně jejich vnitřní beztvarostí. Totéž platí i o jejich „individualismu“. Individualismus a osobnost nejsou jedno a to samé: první patří beztvarému světu kvantity, druhé patří světu kvality a hierarchie. Američané jsou žijícím vyvrácením karteziánského „myslím, tedy jsem“: Američané nemyslí, ale jsou. Americká „mysl“ je dětinská a primitivní, postrádá charakteristickou formu a proto je otevřena každému druhu normalizace.

Pokračovat na článek... Publikováno: 14. 10. 2012 | Civilta americana

K temnému věku

Následující text je úryvkem z Evolovy knihy Revolta proti modernímu světu, jež poprvé vyšla v roce 1934. Překlad byl proveden podle zdroje na JuliusEvola.net

***

V návaznosti na mé dřívější zmínky ohledně toho, co prastaré tradice nazývaly Temným věkem (Kali juga), nyní popíši některé vlastnosti tohoto věku, jak je můžeme najít ve starém hinduistickém textu Višnu purána. V hranatých závorkách uvedu to, co považuji za současné aplikace.

Vyvrhelové a barbaři budou vládci na březích Indu, v Darvice, v Chandrabhagaze, a v Kašmíru. Tihle budou současnými vládci vládnoucími nad zemí: králové [vládci] násilné povahy... Seberou osobní majetek svým poddaným; budou omezené síly, ponejvíce budou rychle přicházet a mizet; jejich život bude krátký, jejich touhy nenasytné, budou vykazovat jen pramálo zbožnosti. Smísí se s nimi mnoho lidí cizích národů a budou následovat jejich příkladu... Vládnoucí kastou budou šúdrové... Vaišjové zanechají zemědělství a obchodu, stanou se nevolníky nebo cvičenci strojů. [proletariát a industrializace]... Kšatrijové nebudou chránit své poddané, ale budou je drancovat: pod záminkou výběru poplatků okradou obchodníky o jejich majetek [krize kapitalismu a soukromého vlastnictví; socializace, nacionalizace, komunismus...] Bohatství [vnitřní] a zbožnost [v závislosti na dharmě toho kterého člověka] bude upadat den ode dne, dokud nebude zvrhlý celý svět. Pak majetek sám bude určovat postavení [množství dolarů – ekonomické třídy]; pouze bohatství [materiální] bude zdrojem uctívání; touha bude jediným pojivem jednoty obou pohlaví; lež bude jediným možným prostředkem vítězství ve sporu...

Pokračovat na článek... Publikováno: 24. 9. 2012 | Revolta proti modernímu světu