☉ JuliusEvola.cz

Sekce „Civilta americana“

Kritika amerikanismu

Následující text je překladem z webu JuliusEvola.com.

***

Americká „civilizace“

Nedávno zesnulý John Dewey byl v americkém tisku líčen jako nejreprezentativnější postava americké civilizace. To je zcela v pořádku. Jeho teorie jsou zcela reprezentativní v pohledu na člověka a život, který je předpokladem amerikanismu a jeho „demokracie“.

Podstatou daných teorií je toto: v rámci technologických prostředků, které mu jsou k dispozici, se každý může stát tím, čím chce. Stejně tak, osoba není tím, čím je skutečně ve své přirozenosti a mezi lidmi nejsou žádné skutečné rozdíly – jen rozdíly v kvalifikaci. Podle této teorie se může každý stát čímkoli, pokud se dokáže naučit to, co potřebuje.

To je samozřejmě případ „self-made mana“. Ve společnosti, která ztratila smysl pro tradice, pojem osobního růstu rozšířený do všech aspektů lidské existence posiluje rovnostářskou doktrínu čisté demokracie. Je-li přijat základ těchto myšlenek, musí být opuštěna jakákoli přirozená rozdílnost. Každý člověk může předpokládat, že má potenciál kohokoli jiného a proto pojmy „nadřazený“ a „nižší“ ztrácí svůj význam. Každý pojem odstupu a respektu ztrácí smysl. Všechny životní styly jsou otevřené všem. Proti všem organickým koncepcím života stojí Američané s jejich mechanickým pojetím. Ve společnosti, která „začala od nuly“ má všechno charakteristiku „vyrobeného“. V americké tvoří výrazy pouze masky, nikoli tváře. Stejně tak jsou zastánci amerického způsobu života nepřátelští k osobnosti.

„Otevřená mysl“ Američanů, která je jim mnohdy přičítána k dobru, je vlastně jejich vnitřní beztvarostí. Totéž platí i o jejich „individualismu“. Individualismus a osobnost nejsou jedno a to samé: první patří beztvarému světu kvantity, druhé patří světu kvality a hierarchie. Američané jsou žijícím vyvrácením karteziánského „myslím, tedy jsem“: Američané nemyslí, ale jsou. Americká „mysl“ je dětinská a primitivní, postrádá charakteristickou formu a proto je otevřena každému druhu normalizace.

Pokračovat na článek... Publikováno: 14. 10. 2012 | Civilta americana